Prawa pasażerów linii lotniczych w dobie pandemii COVID-19

W prawie Unii Europejskiej, w przypadku odwołanego lotu, pasażer ma prawo do zwrotu pieniędzy za bilet albo podróży zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie bądź podróży zmienioną trasą w późniejszym terminie wybranym przez pasażera. Podkreślenia wymaga, że nawet w sytuacji, gdy przewoźnik poinformuje o zmianie harmonogramu lotu z odpowiednim wyprzedzeniem pasażer ma prawo do żądania zwrotu

Zwyczajne Zgromadzenia w 2020 r. – do kiedy konkretnie?

Na mocy przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (dalej: „Rozporządzenie”), zostały przedłużone m.in. wynikające z ustawy o rachunkowości terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Odpowiedzialność karna za składanie wniosków o pomoc na podstawie „tarczy antykryzysowej”

Ostatnimi czasy – w dobie panującej sytuacji związanej z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 – na popularności zyskały wprowadzone na mocy tzw. „tarczy antykryzysowej” (tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07) rozwiązania pomocowe, mające

COVID-19 szansą dla tymczasowo aresztowanych

Rzeczywistość Rozpoczynając jakąkolwiek dyskusję na temat środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, należy mieć świadomość, że instytucja ta funkcjonuje w dwóch niezależnych od siebie wymiarach, tj. teoretycznym i praktycznym. Ujmując rzecz syntetycznie, teoria wskazuje, że areszt ma zabezpieczać prawidłowy tok postępowania karnego, a więc przeciwdziałać jakimkolwiek próbom matactwa procesowego ze strony podejrzanego bądź oskarżonego. Teoria

Czy uczestnicy postępowania sądowego mają obowiązek noszenia masek ochronnych w czasie rozpraw lub posiedzeń jawnych?

Od 16 kwietnia 2020 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej: Rozporządzenie) wprowadzono powszechny nakaz zakrywania ust i nosa, za pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego. Nakaz ma trwać do odwołania. Powszechnie wiadomo, że z uwagi na

Plan filmowy w czasach koronawirusa

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwość prowadzenia działalności artystycznej uległa znacznemu ograniczeniu. Wstrzymane zostały m.in. występy teatralne oraz projekcje filmowe w kinach. Warto jednak zadać pytanie, czy wprowadzone na mocy przepisów szczególnych, w tym Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia

Tarcza antykryzysowa – korzyści dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo, niniejszym udostępniamy Państwu newsletter przygotowany przez Zespół Rudnicki Korolczuk adwokaci i radcowie prawni sp. p. Omówione zostały w nim korzyści dla przedsiębiorców wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej. Zapraszamy do lektury.

Wpływ epidemii koronawirusa na funkcjonowanie sądów

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury kolejnego newslettera przygotowanego przez Zespół Rudnicki Korolczuk adwokaci i radcowie prawni sp. p., w którym został omówiony wpływ epidemii koronawirusa na funkcjonowanie sądów.

Wpływ epidemii koronawirusa na wykonywanie zobowiązań umownych

Szanowni Państwo, niniejszym udostępniamy Państwu biuletyn przygotowany przez Zespół Rudnicki Korolczuk adwokaci i radcowie prawni sp. p. dotyczący wpływu epidemii koronawirusa na wykonywanie zobowiązań umownych. Zapraszamy do lektury.

Twój biznes w okresie COVID-19

Szanowni Państwo, niniejszym udostępniamy Państwu nasz newsletter obejmujący szereg informacji, które mogą okazać się dla Państwa pomocne w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa w czasie epidemii koronawirusa. Zapraszamy do lektury.