Postępowanie Sądowe i Arbitrażowe

Zapewniamy swoim Klientom kompleksową i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych (zarówno w ramach arbitrażu, jak i mediacji). Przeprowadzamy analizę roszczeń pod kątem możliwości ich dochodzenia na drodze postępowania sądowego oraz pomagamy rzetelnie ocenić jego sytuację prawną. Proponowane przez nas usługi obejmują m. in.:

  • badanie zasadności prowadzenia mediacji i negocjacji ugodowych;
  • ustalenie wspólnie z Klientem planu działań i harmonogramu czynności w sprawie;
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych, przedsądowych, arbitrażowych oraz podczas negocjacji i mediacji.

Pozostałe obszary

Powrót