Prawo Energetyczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów zamierzających podjąć działalność w sektorze energetyki. Praktyka Kancelarii obejmuje także doradztwo na rzecz dostawców, jak i odbiorców paliw i energii. Prawnicy Kancelarii zajmują się wszelkimi problemami wchodzącymi w zakres prawa energetycznego, tak z podsektora elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, jak i paliw ciekłych. Doradztwo dotyczy wszelkich rodzajów działalności energetycznej (wytwarzanie, przesył, dystrybucja, magazynowanie, obrót). Praktyka Kancelarii w każdym z tych obszarów uwzględnia aspekty regulacyjne (jak koncesje, obowiązki sprawozdawcze względem regulatora, taryfy) oraz kwestie majątku niezbędnego do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa energetycznego.

Pozostałe obszary

Powrót