Prawo Handlowe

Nasze usługi w sferze prawa handlowego obejmują w szczególności:

  • obsługę procesów tworzenia oraz likwidacji spółek oraz innych osób prawnych;
  • obsługę walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych;
  • przeprowadzanie audytów prawnych spółek;
  • przygotowywanie regulaminów, schematów organizacyjnych oraz innych wewnętrznych regulacji prawnych;
  • przygotowywanie i negocjowanie kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej;
  • przygotowywanie i obsługę procesów restrukturyzacji i optymalizacji działalności podmiotów gospodarczych oraz procesów przekształcania, łączenia i podziałów spółek;
  • reprezentację podmiotów w sporach sądowych i arbitrażowych pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikami a spółkami.

Pozostałe Obszary

Powrót