Prawo Hazardowe

Hazard jest jedną z tych dziedzin życia gospodarczego, która ulega nieustannym i skomplikowanym zmianom otoczenia prawnego. Kancelaria od samego początku funkcjonowania prowadzi bogatą praktykę związaną z obsługą podmiotów z sektora gier hazardowych, pomagając im na każdym etapie ich bieżącej działalności, poprzez m.in.:

  • reprezentację przedsiębiorców w toku postępowań przed organami administracyjnymi w tym przed Ministrem Finansów, Dyrektorem Izby Celnej oraz Naczelnikami Urzędów Celnych;
  • reprezentację przedsiębiorców w toku postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
  • przeprowadzenie audytów prawnych w celu ustalenia zgodności działalności przedsiębiorcy z obowiązującymi przepisami prawa,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa hazardowego.

Pozostałe obszary

Powrót