Prawo Karne

Kancelaria zapewnia osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom kompleksową pomoc prawną w we wszelkich sprawach związanych z prawem karnym, prawem karnoskarbowym, a także w sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. W ramach omawianej praktyki, Kancelaria reprezentuje Klientów na każdym etapie procesu karnego oraz we wszelkich kontaktach z organami powołanymi do prowadzenia postępowania przygotowawczego lub dyscyplinarnego.

Prawnicy Kancelarii posiadają szeroką wiedzę oraz doświadczenie zdobyte w głośnych procesach karnych dotyczących przestępczości gospodarczej (tzw. white collar crimes), przestępczości narkotykowej, zorganizowanych grup przestępczych, a także w procesach, których przedmiotem jest szeroko pojęta ochrona prawa człowieka i obywatela.

Proponowane przez nas usługi obejmują m.in.:

  • reprezentację stron w toku całego postępowania karnego, karnoskarbowego, dyscyplinarnego oraz wykroczeniowego;
  • reprezentację skazanych w sprawach związanych z wykonaniem kary, przerwaniem czy też zawieszeniem jej odbycia, a także w postępowaniach dotyczących wyroków łącznych;
  • opracowywanie analiz prawnych związanych z ograniczeniem ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej przez przedsiębiorców, a także w zakresie minimalizacji skutków czynów zabronionych popełnionych na szkodę osób fizycznych i prawnych,
  • przygotowanie wewnętrznych procedur i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w celu dostosowania ich działalności do obowiązujących przepisów prawa.

Kancelaria stale współpracuje z Polskimi oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw człowieka i podstawowych wolności.

Pozostałe obszary

Powrót