Prawo Konkurencji

  • Świadczymy pomoc prawną w zakresie doradztwa w obszarze publicznego i prywatnego prawa konkurencji.
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku, koncentracji przedsiębiorców, postępowań kontrolnych zarówno przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Przygotowujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji, a także analizujemy procedury stosowane przez przedsiębiorców, tak aby skutecznie zapobiegać zachowaniom antykonkurencyjnym.
  • Przeprowadzamy również audyt antymonopolowy obejmujący kompleksową analizę zgodności działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta z obowiązującymi w tym przedmiocie regulacjami.

Pozostałe obszary

Powrót