Prawo Pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz pracodawców, jak i pracowników w zakresie:

  • opracowywania i weryfikacji dokumentów z zakresu prawa pracy, takiej jak: umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzenia;
  • reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych,
  • pomocy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników,
  • przygotowywanie opinii prawnych oraz analiz, w szczególności obejmujących przejście zakładu pracy w związku z fuzjami i przejęciami;
  • przygotowywanie programów motywacyjnych;
  • przeprowadzanie procesu zwolnień grupowych i rozwiązania stosunku pracy.

Pozostałe obszary

Powrót