Jakub Rowicki

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończył kierunki Prawo oraz Stosunki Międzynarodowe, jak również absolwent Studiów Podyplomowych Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dołączył do zespołu Kancelarii Rudnicki Korolczuk Law Firm w 2015 roku, a wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe w wiodących warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie fuzji i przejęć, jak również prawie rynku kapitałowego. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności bieżącą obsługę spółek kapitałowych w zakresie prawa korporacyjnego, doradztwo w procesach publicznych oraz prywatnych emisji papierów wartościowych, obsługę prawną transakcji i operacji na papierach wartościowych, doradztwo w procesach połączeń, przejęć i przekształceń spółek kapitałowych, a także bieżącą obsługę prawną funduszy inwestycyjnych.

Wróć