Maciej Piotrowski

Adwokat

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant i pracownik naukowy w Instytucie Prawa Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada również w szkołach latania, gdzie prowadzi zajęcia z prawa lotniczego. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu międzynarodowego prawa lotniczego, kosmicznego oraz międzynarodowego prawa morza. Do zespołu Kancelarii Rudnicki Korolczuk Law Firm dołączył w 2018 r., a wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w warszawskich kancelariach prawnych, gdzie zajmował się doradztwem prawnym na rzecz znaczących podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Jego zainteresowania zawodowe oscylują w obszarze prawa prywatnego, w tym prawa cywilnego, spółek, gospodarczego oraz ubezpieczeń. Jego praca w kancelarii Rudnicki Korolczuk Law Firm koncentruje się na rozwiązywaniu sporów sądowych na każdym etapie postępowania, w szczególności na prowadzeniu sporów cywilnych, gospodarczych, postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Wróć