Oliwia Sentysz

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się szeroko pojętym prawem karnym i prawem karnym skarbowym, a w szczególności sprawami z zakresu hazardu, przestępstw skarbowych, gospodarczych i narkotykowych. Doświadczenie zdobywała pracując w kancelariach adwokackich w Warszawie. Do zespołu Kancelarii Rudnicki Korolczuk Law Firm dołączyła w 2017 roku, a wcześniejsze dwa lata spędziła w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jako prawnik Programu Interwencji Prawnej. Jej zainteresowania oscylują w kręgu kryminalistyki, przestępczości zorganizowanej, przestępczości skarbowej i prawa dowodowego. Z powodzeniem prowadzi także postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Wróć