Sebastian Rudnicki

Radca prawny, partner

Radca prawny, partner. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego UW. Uzyskał dyplom University of Cambridge – British Centre for English and European Legal Studies. Mecenas Rudnicki w latach 2006-2015 współpracował z kancelarią Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, ostatnio na stanowisku associate partner. W swojej karierze świadczył usługi prawne na rzecz wiodących spółek działających na rynku polskim, w tym w szczególności spółek z rynku energetycznego, takich jak PKN Orlen, PKP, PGE, PGNiG, EDF, ENEA Duon czy Fortum. Mecenas Rudnicki specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji, przejęć oraz podziałów spółek prawa handlowego (w tym spółek publicznych), procesów restrukturyzacyjnych oraz prywatyzacyjnych, a także ofert publicznych i prywatnych akcji, obligacji, warrantów subskrypcyjnych oraz innych rodzajów papierów wartościowych. Przygotował kilkanaście prospektów emisyjnych oraz zapewnił obsługę prawną wielu ofert publicznych akcji (IPO, SPO). Współpracuje z większością domów maklerskich, w tym w szczególności DM PKO BP, DM Trigon, DM BZWBK, DM BOŚ czy DM mBanku. Mecenas Rudnicki zajmuje się również bieżącą obsługą podmiotów prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie przeprowadzania procedur typu compliance, a także reprezentacją klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego na rzecz wiodących polskich spółek budowlanych. Jego zainteresowania zawodowe związane są z prawem spółek handlowych, prawem papierów wartościowych oraz prawem cywilnym. Mec. Rudnicki jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa papierów wartościowych.

Wróć